Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju w czasie długiego weekendu czuwać będą nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego w ramach akcji ‚Bezpieczny weekend’.

Policjanci reagować będą na wykroczenia i przestępstwa popełniane przez uczestników ruchu drogowego. Z pewnością wiele osób wybiera się na wypoczynek poza miasto. Między innymi z tego powodu może wystąpić na drogach wzmożony ruch kołowy. Policjanci dążyć będą do tego, aby maksymalnie upłynnić ruch na głównych ciągach komunikacyjnych województwa. Prowadzona akcja będzie miała również na celu przeciwdziałanie i zwalczanie agresywnych zachowań kierujących, mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Policjanci w ramach akcji kontrolować będą prędkość, stan trzeźwości, przestrzeganie obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. Sprawdzany będzie stan techniczny samochodów. Stróże prawa zdecydowanie będą reagować na wykroczenia popełniane przez pieszych uczestników ruchu drogowego w szczególności zwracać będą uwagę na przechodzenie pieszych w miejscach niedozwolonych. Czynności te związane są z kampanią ‚2009 – Rok Bezpieczeństwa Pieszych’.

Ponieważ czas weekendu jest czasem wolnym od zajęć szkolnych, policjanci dokonywać będą kontroli miejsc zbiorowego wypoczynku młodzieży.

Inf. KMP Jastrzębie Zdrój