Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju prosi o zgłoszenie się w siedzibie spółdzielni, ul. Graniczna 1, bądź o kontakt telefoniczny z Sekcją Przekształceń Praw i Spraw Członkowskich (pok. nr 36, tel.: 4714-070 w. 29, 32 ) wszystkie osoby, które składały wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego od roku 2001 do 2008.

Wyjaśniamy, iż jesteśmy na etapie realizacji wniosków złożonych w roku 2008. Z osobami, które złożyły wnioski wcześniej, pracownicy Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej próbowali kontaktować się pisemnie, telefonicznie lub osobiście za pośrednictwem pracowników administracji, jednak z uwagi na nieobecność lub brak reakcji osób zainteresowanych, prosimy raz jeszcze o kontakt ze spółdzielnią w celu ustalenia terminu podpisania umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu mieszkalnego lub wycofania wniosku.

Inf. GSM