Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną: Organizacja zajęć profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do 14 lipca 2009 r. w kancelarii Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60, pokój 020 A.

Szczegóły:
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert