Uchwałą nr 1183/271/III/2009 Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektu pn ‚Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju’.

Całkowita wartość projektu to ok. 2 mln zł. Miasto otrzyma ponad 1.5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013. Obecnie Miasto jest w trakcie przygotowywania dokumentów celem podpisania umowy o dofinansowanie.