Zakończyła się akcja zbierania makulatury i puszek przez przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Miasta. Nagrody zwycięzcom zostały wręczone w środę, 17 czerwca.

Inicjatorem XII edycji konkursu na zbiórkę makulatury oraz IX edycji konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta. Najważniejszym celem tego typu przedsięwzięć jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregacji odpadów i ich selektywna zbiórka w ramach prowadzonej przez wydział i placówki oświatowe edukacji ekologicznej.

Do udziału w konkursie na zbiórkę makulatury zgłosiło się 17 placówek, w tym 10 szkół i 7 przedszkoli. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w II kategoriach:
I kategoria – szkoły wszystkich typów
II kategoria – przedszkola

W kategorii szkół wszystkich typów zwycięzcami zostali:
I miejsce – Gimnazjum nr 12 ( 98,9 kg w przeliczeniu na 1 ucznia )
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 20 (28,8 kg w przeliczeniu na 1 ucznia)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 21 (23,1 kg w przeliczeniu na 1 ucznia)

W kategorii przedszkola najlepsi okazali się:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 15 (172,1 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka)
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 2 (106,6 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka)
III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 26 (47,9 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka)

Ogółem w szkołach i przedszkolach  zebrano 88 022 kg makulatury.

Do udziału w konkursie na zbiórkę puszek aluminiowych zgłosiło się 23 placówki w tym 12 szkół i 11 przedszkoli.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w II kategoriach:
I kategoria – szkoły wszystkich typów
II kategoria – przedszkola

W kategorii szkoły wszystkich typów zwyciężyli:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 (5,8 kg w przeliczeniu na 1 ucznia)
II miejsce – Gimnazjum nr 11 (5,2 kg w przeliczeniu na 1 ucznia)
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 20 (2,1 kg w przeliczeniu na 1 ucznia)

W kategorii przedszkola najwięcej puszek zebrali:
I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 2 (48,4 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka)
II miejsce – Publiczne Przedszkole nr 12 (36,2 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka)
III miejsce – Publiczne Przedszkole nr 7 (35,7 kg w przeliczeniu na 1 przedszkolaka).

Ogółem w szkołach i przedszkolach zebrano 15 593 ,8 kg puszek aluminiowych.