Podpisano umowę na dofinansowanie projektu ‚Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica’ w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Priorytet VII. Transport.

Koszt projektu to ponad 11 mln. złotych, przy czym dofinansowanie wyniesie ponad 3,5 mln.

Projekt polega na budowie dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju. Prace budowlane, które będą prowadzone w ramach Projektu obejmują: budowę odcinka drogi o długości 855 metrów wraz z utwardzonym poboczem, budowę skrzyżowania typu rondo, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowych, zabezpieczenie kabli energetycznych, roboty regulacyjne na rzece Ruptawka, przebudowę kanalizacji deszczowej.