Jastrzębie Zdrój ponownie znalazło się w gronie laureatów rankingu ‚Europejska Gmina – Europejskie Miasto’ dla województwa śląskiego. Zestawienie samorządów, które mogą pochwalić się największymi osiągnięciami w przyciąganiu do siebie środków unijnych przygotowała redakcja ‚Gazety Prawnej’ wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów.

Od wielu lat nasze miasto skutecznie pozyskuje środki z Unii Europejskiej. Staramy się jak najlepiej korzystać z funduszy unijnych i jak najwięcej przedsięwzięć realizować właśnie z tych pieniędzy, dlatego cieszę się, że kolejny raz nasze miasto zostało docenione – podkreśla prezydent miasta Marian Janecki.

Uroczyste ogłoszenie wyników trzeciej edycji rankingu i wręczenie wyróżnień odbyło się 17 czerwca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Jak informuje ‚Gazeta Prawna’, w rankingu brane są pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno ‚stare’, jak i ‚nowe’ środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013). Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. (bez programów przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe, które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.