Miejski Ośrodek Kultury informuje, że z dniem 25 czerwca br. Galeria Historii Miasta kończy działalność w budynku przy ul. Wrzosowej 14. Do czasu zakończenia modernizacji nowej siedziby przy ul. Witczaka 4 tymczasową siedzibą kierownika GHM będzie Dom Zdrojowy przy ul. Witczaka 5.
Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy numer telefonu GHM staje się nieaktualny. Wszelkich informacji udziela kierownik GHM Marcin Boratyn pod numerem 0-504-149-118. Nie ulegają natomiast zmianie adresy elektroniczne (ghm@op.pl, ghm@mokjastrzebie.pl).
W okresie oczekiwania na nową siedzibę GHM realizować będzie swoje zadania w ograniczonym zakresie. Przewidywane są wystawy plenerowe, usługi przewodnickie, działalność wydawnicza, gromadzenie zabytków oraz informacji z zakresu historii ziemi jastrzębskiej.