Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony Urzędu Miasta informuje, że Wojewoda Śląski 25 czerwca o godz. 00.40 wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone zostało na terenie powiatów: cieszyńskiego, raciborskiego, wodzisławskiego, gliwickiego i rybnickiego oraz na terenie miast na prawach powiatu: Jastrzębia Zdroju, Gliwic i Rybnika.

W związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony podjął niezbędne czynności organizacyjne i techniczne w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska. Został sprawdzony stan techniczny sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym, dokonano też objazdu newralgicznych miejsc na terenie miasta, gdzie występuje możliwość podtopień. W mieście Jastrzębie Zdrój nie ma zagrożenia powodzią.