‚e-Archiwista’ to tytuł bezpłatnego szkolenia organizowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‚Ad Acta’. W szkoleniu mogą wziąć udział pracownicy urzędów, oświaty, kultury, pomocy społecznej i innych oraz małe i średnie firmy.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji 120 osób pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, małych, średnich i dużych firmach.

90 godzinne szkolenie obejmuje następującą tematykę:
dokumenty w postaci cyfrowej, kompresja i skanowanie profesjonalne, przechowywanie cyfrowych dokumentów na różnych nośnikach, excel, acces, prawne podstawy postępowania z dokumentacją tradycyjną, klasyfikacja archiwalna dokumentacji, organizacja prac kancelaryjnych, organizacja i zadania archiwów zakładowych i składnic akt, przepisy prawa archiwalnego regulujące postępowanie z dokumentami elektronicznymi, inne przepisy dotyczące postępowanie z dokumentami elektronicznymi, porządkowanie i ewidencjonowanie.

Do udziału w projekcie uczestnicy zgłaszają się z własnej woli. Podstawą zgłoszenia jest wypełnienie ankiety. Szkolenie jest bezpłatne a termin rozpoczęcia to wrzesień bieżącego roku. Szkolenie kończy się egzaminem oraz uzyskaniem certyfikatu.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ad Acta Sp.z o.o. na ten cel pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły pod numerem telefonu: 032 435 87 85