Dobrze jest łączyć przyjemne z pożytecznym i czuć się bezpiecznym – to motto przedsięwzięcia, którego celem jest zorganizowanie wolnego czasu oraz uświadomienie mieszkańcom naszego miasta niebezpieczeństw, z jakimi możemy spotkać się podczas wakacyjnego wypoczynku.

‚Beach Party’ to impreza promująca bezpieczne formy wypoczynku podczas okresu wakacyjnego. Wszystkie z trzech planowanych imprez odbędą się na terenie kąpieliska ‚Zdrój’ w terminach 4 lipca, 25 lipca i 29 sierpnia. – Dzięki szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej chcemy zwrócić uwagę na konieczność zachowania bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, zwłaszcza nad wodą. Niestety w tym okresie dochodzi do wielu wypadków. Czasami są one spowodowane lekkomyślnością i brawurą młodzieży, która jest nieświadoma zagrożeń. Zorganizowane przez nas przedsięwzięcie ma na celu m. in. zaznajomienie z zasadami bezpiecznego pobytu nad wodą, zmniejszenie występowania zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie sprawności fizycznej oraz upowszechnianie form aktywnego wypoczynku – wyjaśniają organizatorzy ze Stowarzyszenia Centrum Kultury Niezależnej ‚Pozytywka’.

Podczas akcji przewidziano między innymi pokazy udzielania pierwszej pomocy przez ratowników WOPR-u,  turniej siatkówki plażowej, pokazy tańca Breakdance, Beatbox, C-walk, warsztaty Hatha Jogi i Astanga Jogi oraz ciekawe konkursy.

Współorganizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.