W towarzystwie rodziny i zaproszonych gości jastrzębianka Waleska Zelinka obchodziła swoje setne urodziny. Były kwiaty, prezenty i piękny tort, a zebrani wznieśli toast za zdrowie dostojnej jubilatki i zaśpiewali dwieście lat.

W imieniu władz samorządowych życzenia jastrzębiance złożył prezydent miasta Marian Janecki. Waleska Zelinka urodziła się 24 czerwca 1909 roku. Doczekała się 2 dzieci, 3 wnucząt i 4 prawnucząt.