Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych-Pion Ochrony informuje, że Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

1 lipca zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe na terenie następujących powiatów: cieszyńskiego, raciborskiego, wodzisławskiego, gliwickiego i rybnickiego oraz na terenie miast na prawach powiatu: Jastrzębia Zdroju, Gliwic i Rybnika.