W siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia MKS GKS Jastrzębie. W trakcie obrad prezes Joachim Langer przedstawił obecną sytuację w naszym klubie, podsumował dziesięciolecie swojej działalności oraz złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Przedstawił również pisemne rezygnacje dwóch pozostałych członków zarządu. Tym samym konieczne stało się zorganizowanie wyborów. W tajnym głosowaniu ustalono pięcioosobowy nowy zarząd, w skład którego weszli: Marian Jarosz (jako prezes) oraz Szymon Czeczko, Jan Kobyłecki, Sergiusz Wójcik i Jarosław Matusiak.

Źródło: www.gksjastrzebie.com