Projekt pn.: ‚Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju’ został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Odpowiednią uchwałę w tej sprawie podjął 7 lipca Zarząd Województwa Śląskiego.

Projekt polega na modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 937 – ulicy 11 Listopada przebiegającej przez centrum miasta Jastrzębie Zdrój oraz zakłada modernizację mostu w ciągu drogi DW 937 nad rzeką Gmyrdek.

Przebudowa drogi przewidziana jest na całej długości ulicy 11 Listopada pomiędzy rondem Zdrojowym a rondem Sikorskiego, tj. na długości 1138,42 m, natomiast most zlokalizowany jest na ulicy Cieszyńskiej (za rondem Ruptawskim). Całość inwestycji zlokalizowana jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937.

Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej poprzez modernizację ulicy 11 listopada wraz z mostem w ciągu DW 937, stanowiących jednolity ciąg drogowy, należący do układu kluczowych elementów sieci drogowej w swojej lokalizacji. Droga prowadzi ruch poprzez centrum miasta do granicy państwa z Republiką Czeską, a także wyprowadza ruch na drogę DW 933 w kierunku Rybnika i Katowic. W przyszłości stanowić będzie również dogodne połączenie z autostradą A1.

Koszt całkowity wynosi 16 158 077,12 zł, a kwota dofinansowania 9 999 999,99 zł.