Ponad 10 000 złotych przyznano ze środków budżetu miasta na realizację zadania publicznego z dziedziny edukacji publicznej dwóm organizacjom pozarządowym.

Dotację otrzymały:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i ich Rodziców ‚Tęcza’ – na zadanie ‚Integracyjny plener malarski’- przyznana kwota dotacji 2 967,00 zł

2. Stowarzyszenie na Rzecz Obiektywności i Tolerancji ‚Zaczynamy od Siebie’ – na zadanie ‚Obóz języka angielskiego dla dzieci i młodzieży – Day Camp 09’ – przyznana kwota dotacji
7 483 ,00 zł.

Oferty spełniły wymagania zawarte w ogłoszonym konkursie i w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.