Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich rozpoczęło 1 czerwca 2009r. nowe przedsięwzięcie – projekt ‚Dajemy szansę!’. Jest on realizowany dzięki środkom pozyskanym z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i będzie trwał do końca bieżącego roku.

Co robimy w ramach projektu?

PROWADZIMY PORADNICTWO OBYWATELSKIE W SIEDZIBIE BIURA – w każdy poniedziałek w godzinach od 9 do 15 dyżury pełnią doświadczeni doradcy, w każdy czwartek natomiast w godzinach 17:30 – 19:30  będzie można skorzystać z porad prawnika. Do Biura w Radlinie przy ul. Solskiego 15 może przyjść każdy, kogo dotykają problemy wymagające rozwiązania. Najczęściej zgłaszane do nas kwestie dotyczą prawa rodzinnego i prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, spraw mieszkaniowych i lokalowych, pozbawienia wolności.

PROWADZIMY PORADNICTWO DLA WIĘŹNIÓW – osoby osadzone w zakładach karnych w województwie śląskim i opolskim mogą skorzystać z porad udzielanych za pośrednictwem poczty (zapytanie należy przesłać na adres Biura) oraz telefonicznych (tel.: 0324530728) – w każdy czwartek w godzinach 15:30 – 17:30 dyżur telefoniczny pełni prawnik.

Ponadto przypominamy, iż w dalszym ciągu realizujemy projekt ‚Skazani na informację: świadczenie poradnictwa obywatelskiego osobom osadzonym w zakładach karnych’; odbywa się to przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu prowadzimy Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Po porady i informacje mogą się także zwrócić rodziny osób osadzonych.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!
Stowarzyszenie Radlińskie Biuro Porad Obywatelskich
Ul. Solskiego 15
44-310 Radlin
Tel. 0324530728
e-mail: bporadlin@free.ngo.pl