Miasto uzyskało dofinansowanie na remont drogi wraz z budową pętli autobusowej w ciągu ulicy Świerczewskiego. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, tj. popularnej Schetynówki.

Zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi prawie 403 tys. zł, zaś wartość projektu to prawie 806 tys. zł. Kwoty te ulegną zmianie w związku z niższą ceną osiągniętą po przetargach. Wykonawcy zrealizują  prace przewidziane do dofinansowanie za prawie 660 tys. zł. Ponieważ zgodnie z regulaminem programu dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości projektu, nastąpi stosowana korekta umowy i dofinansowanie wyniesie prawie 330 tys. zł.

Projekt polega na wykonaniu remontu odcinka ulicy Świerczewskiego i budowie pętli autobusowej w rejonie szkoły. Remont obejmuje sfrezowanie 180mb starej nawierzchni oraz ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. W zakres wchodzi również wzmocnienie podbudowy w rejonie skrzyżowania ulicy Świerczewskiego ze starym śladem drogi oraz remont chodnika. Wybudowana zostanie także pętla autobusowa o powierzchni prawie 600 m2  z drogą manewrową posiadającą miejsca postojowe. Zostaną wykonane dwa zjazdy do szkoły oraz nowy odcinek chodnika stanowiący połączenie pętli z budynkiem szkoły.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w listopadzie ubiegłego roku i po ocenie znalazł się na liście rezerwowej. Po przeprowadzeniu przetargów na zadania zarekomendowane do dofinansowania powstały oszczędności, które przeznaczono na jastrzębski projekt.