Przyznano dotację z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w dziedzinie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych patologią społeczną.

Dotację otrzymało Stowarzyszenia Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych ‚Wzrastaj’ – na zadanie pn. ‚Ruch – rozwój -radość’ Twórcze warsztaty dla Dzieci z wykorzystaniem jogi, tańca, mnemotechnik – kwota 8 980,00 zł.