Rybnicki Oddział ZUS organizuje Dni Otwarte dla Przedsiębiorców w związku z  realizacją ogólnopolskiego programu ‚Zintensyfikowana kontrola absencji chorobowej’. Na salach obsługi klienta w Oddziale ZUS w Rybniku, jak i w inspektoratach: w Raciborzu, Wodzisławiu, Pszczynie i Tychach, wyznaczone zostaną stanowiska ekspertów ZUS, którzy będą udzielać porad i odpowiedzi w temacie kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich.

Zintensyfikowana kontrola absencji lekarskiej związana jest z liczbą zwolnień lekarskich
i kwotą wypłat zasiłków chorobowych jakie w  pierwszym półroczu br. odnotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nastąpił ich drastyczny wzrost. Wystarczy wskazać, iż
w pierwszym półroczu br. ZUS wypłacił 3,2 mld zł z tytułu zasiłków chorobowych i  jest to
o 1 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie niepokojąca jest liczba dni, na które zostały wystawione zwolnienia lekarskie dla osób, które zakończyły zatrudnienie lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności, bo wzrosła ona aż o 65 proc.
Powyższe dane skłoniły Zakład Ubezpieczeń Społecznych do podjęcia specjalnych działań polegających na zintensyfikowaniu kontroli zwolnień lekarskich.
Na uwagę zasługuje fakt, iż koszty finansowe z tytułu absencji chorobowej pracowników nie omijają także pracodawców. To przecież pracodawcy wypłacają wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni choroby pracownika, dopiero po tym czasie wypłatę zasiłku chorobowego przejmuje ZUS, a w konsekwencji wszyscy uczciwie pracujący i regularnie opłacający składki na ubezpieczenia społeczne.
W tym działaniu liczymy na pomoc i wsparcie pracodawców, którzy mają ustawowe prawo do kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich przez swoich pracowników. Ze swej strony ZUS oferuje przedsiębiorcom bezpłatne porady i informacje w tym temacie podczas organizowanych Dni Otwartych dla Przedsiębiorców, które odbywać się będą:
–  w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2, w dniu 18.08, w godz. od 10 do 14,
– w inspektoracie ZUS w Wodzisławiu – w dniu 13.08, w godz. 10-14,
– w inspektoracie ZUS w Pszczynie – w dniu 17.08, w godz. 10-14,
– w inspektoracie ZUS w Tychach, w dniu 24.08, w godz. od 10-14,
– w inspektoracie ZUS w Raciborzu, w dniu 25.08, w godz. od 10-14. 
Wszystkich płatników składek serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniach Otwartych ZUS dla Przedsiębiorców.
Beata Kopczyńska,
rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rybniku