Pracujesz? Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Zapraszamy na bezpłatne szkolenia do Ośrodka Szkolenia ZL w Jastrzębiu Zdroju.

 Procesy modernizacyjne i adaptacyjne w gospodarce narodowej, wymuszają ciągłą aktualizację kwalifikacji oraz umiejętności pracowników. Niedostosowanie się do tych potrzeb może powodować ‚wypadnięcie’ z rynku pracy. Zjawisko to dotyka głównie osób z niskim poziomem wykształcenia oraz bez kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem tego są badania GUS, zgodnie z którymi wśród osób biernych zawodowo aż 64% stanowią osoby z wykształceniem zawodowym, gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Osoby tracące pracę w wyniku niedostosowania kwalifikacji zawodowych i niskiego poziomu wykształcenia zasilają rzeszę bezrobotnych będącymi petentami PUP.

Ośrodek Szkolenia ZL jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego. Organizuje szkolenia na obszarze Jastrzębia Zdroju oraz sąsiednich gmin i powiatów. Jego siedziba znajduje się na ul Kasztanowej 2 w Jastrzębiu Zdroju (w budynku PRG).

Projekt Ośrodka ‚Rozwój kwalifikacji zawodowych Twoją siłą na przyszłość’ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został pozytywnie zweryfikowany i zaakceptowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach i tym samym uzyskał dofinansowanie na realizację pięciu bezpłatnych szkoleń zawodowych:
– Stylizacja paznokci
– Krawiectwo lekkie. Upinanie firan. Prasowaczka ręczna.
– Florystyka ślubna i żałobna
– Posadzkarz – kafelkarz
– Robotnik budowlany – technolog wykańczania wnętrz

 W szkoleniu może wziąć udział osoba, która:
– jest mieszkańcem Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia Śląskiego lub Żor,
– jest osobą pracującą o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i niskim poziomie wykształcenia (poniżej średniego),
– z własnej inicjatywy chce nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności przydatne w kształtowaniu dalszej ścieżki rozwoju zawodowego.

 Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie www.zl-szkolenia.pl i pod numerami telefonów (032) 44 46 802, (032) 47 61 061 wew. 56.

Projekt finansowany przez Unię Europejską 
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego