Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Sesja nadzwyczajna, na której rozpatrywany był projekt uchwały, odbyła się we wtorek 11 sierpnia.

Podczas posiedzenia Rada Miasta przegłosowała też uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 r.