Złożono wnioski o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu ‚Radosna szkoła’. O pieniądze ubiega się 10 jastrzębskich podstawówek. Są to szkoły nr 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20 i 21. W zależności od liczby dzieci w klasach I-III szkoły mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie maksymalnej 6 tys. zł, gdy liczba dzieci wynosi od 1 do 69, 12 tys. zł. gdy dzieci jest więcej niż 70 oraz 18 tys. zł, jeśli szkoła nie ma miejsca na zorganizowanie placu zabaw. Dla tej części programu nie jest wymagany wkład własny z budżetu miasta, a jedynie zabezpieczenie pomieszczeń, w których odbywałyby się zajęcia.

Kwoty wnioskowane do Programu ‚Radosna szkoła’
Szkoła Podstawowa nr 4 – 12 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 6 – 7 982 zł
Szkoła Podstawowa nr 9 – 12 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 10 – 11 980 zł
Szkoła Podstawowa nr 12 – 11 860 zł
Szkoła Podstawowa nr 14 – 6 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 15 – 9 086 zł
Szkoła Podstawowa nr 16 – 12 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 20 – 12 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 21 – 17 943 zł