Serdecznie zapraszamy wszystkich beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (jednostki organizacyjne miasta, stowarzyszenia, szkoły, przedszkola) na bezpłatne dwudniowe szkolenie pn. ‚Od pomysłu do projektu – warsztaty pisania wniosku o dofinansowanie z PO KL, organizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Szkolenie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku aplikacyjnego, tj. odpowiednim określeniem problemów, celów, grupy docelowej projektu. Przedstawione zostaną także najczęściej popełniane błędy, które niejednokrotnie dyskwalifikują często bardzo dobre projekty z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 7-8 września w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 31 sierpnia na fax: (032) 47 85 384, bądź e-mailem na adres: unia@um.jastrzebie.pl albo osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.:032 47 85 229.

>> Formularz zgłoszeniowy <<
>> Program szkolenia <<