Kierowcy mogą już korzystać z nowo wybudowanej obwodnicy os. Staszica w Jastrzębiu Zdroju. W ramach realizowanego od sierpnia 2008 roku zadania przebudowana została część ronda Sikorskiego na odcinku wlotu Al. Piłsudskiego poprzez nowy wlot łączący z ul. Wrocławską do ul. 11 Listopada. Poprawiono również geometrię ronda wraz z jego odwodnieniem.

Oprócz tego zakres robót obejmował budowę drogi łączącej ul. Wrocławską z rondem na długości ok. 350 mb. (tzw. obwodnica) wraz z niezbędnymi przekładkami uzbrojenia, a także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi. Ponadto skomunikowany został ruch pieszych poprzez budowę chodników oraz wykonane zostało oświetlenie całego nowego odcinka drogi.

Koszt prac to ponad 2,3 mln zł. Ponad 1,5 mln zł dofinansowania miasto otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a 229 tys. zł z budżetu państwa.

W poprzednich latach w ramach realizacji zadania powstał parking przy ul. Wrocławskiej.