Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw S. A. ogłasza druga edycję konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego ‚Innowator Śląska 2009’.

‚Innowator Śląska’ skierowany jest do przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, produkcyjnych, usługowych, marketingowych oraz organizacyjnych, opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionych.

O tytuł mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem konkursu (dostępny na stronie www.gapp.pl) oraz wypełnić deklarację uczestnictwa, którą należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Biura Konkursu do dnia 30.09.2009 r.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Biuro Konkursu (Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S. A, ul. Astrów 10, 40-045 Katowic, tel. 032 730 48 90 wew. 502, 213, www.gapp.pl)

>> Deklaracja uczestnictwa <<