W związku z 65. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz – Walz zwróciła się do władz miasta z prośbą o przekazanie informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie mieszkańców Jastrzębia Zdroju w pomoc warszawiakom po tych tragicznych wydarzeniach.

‚Pragniemy, aby tegoroczna rocznica Powstania Warszawskiego stała się okazją do podjęcia próby dotarcia do nieznanych informacji o losach warszawskich uchodźców. Pragniemy udokumentować i ochronić przed zapomnieniem świadectwa ducha i ofiarności polskiego społeczeństwa. Dlatego zwracam się z prośbą o przekazanie nam informacji o nieznanym bądź zapomnianym wkładzie i zasługach mieszkańców gminy Jastrzębie-Zdrój – o wszelkich formach pomocy udzielanej uchodźcom z Warszawy. Zależy nam na tym, aby te świadectwa utrwalić i zachować w pamięci dla przyszłych pokoleń’ – czytamy w piśmie prezydent Gronkiewicz- Walz.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Jastrzębia Zdroju, posiadających dokumenty, świadectwa lub informacje o takiej pomocy o kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tel. 032 47 85 253, pokój 304 budynek A.