Straż Miejska informuje, iż w roku szkolnym 2009/2010, w ramach działań profilaktycznych jest możliwość realizacji w szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych na niżej wymienione tematy:

TEMAT SPOTKANIA 

ADRESACI

TERMIN REALIZACJI

Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osobą obcą 

Przedszkola
SP klasy I-III

cały rok

Baw się bezpiecznie w wakacje 

Przedszkola
SP klasy I-III

maj-sierpień

Bezpieczna zima 

Przedszkola
SP klasy I-III

listopad-luty

Bezpieczna droga do szkoły

SP klasy I-III

wrzesień-październik

Dbaj o środowisko – segreguj śmieci

SP klasy IV-VI
Gimnazjum

cały rok

Zasady obchodzenia się z fajerwerkami

SP klasy I-VI

grudzień

Bezpieczeństwo a Internet

SP klasy IV-VI
Gimnazjum 

cały rok

Odpowiedzialność karna nieletnich 

SP klasy V-VI
Gimnazjum 

cały rok

Ruch drogowy – bezpieczeństwo użytkownika roweru, motoroweru

Gimnazjum

kwiecień-wrzesień

Bezpieczeństwo dzieci a Internet

Rodzice uczniów SP i gimnazjum

cały rok

Narkotyki / dopalacze i Twoje dziecko 

Rodzice uczniów SP
i gimnazjum 

cały rok

Zajęcia będą realizowane w formie nieodpłatnej przez przeszkolonych pracowników SM po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Aleksandrem Kaszak – Koordynatorem ds. Profilaktyki pod numerem telefonu (032) 47 85 187.
Po uzgodnieniu możliwe jest również dostosowanie danego tematu do charakterystycznych potrzeb danej placówki