Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. ‚Procedury aplikowania o środki EFS – Generator Wniosków Aplikacyjnych’, organizowane przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Szkolenie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności związanych z pracą w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, każdy uczestnik pracować będzie przy własnym stanowisku komputerowym. Oprócz ważnych zagadnień związanych z umiejętnym poruszaniem się w Generatorze Wniosków, omówione zostaną także  najczęściej popełniane błędy. 

Prowadzący: Joanna Pauly – trener kluczowy ROEFS
Termin:  14.09.2009 r.
Miejsce:  Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości, ul. 1-Maja 47 

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 8 września br. na fax: (032) 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

Do pobrania:
– Program szkolenia
– Formularz zgłoszeniowy