Do 3 września można zgłaszać chęć udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. ‚Od pomysłu do projektu – warsztaty pisania wniosku o dofinansowanie z PO KL’.
Szkolenie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku aplikacyjnego tj. odpowiednim określeniem problemów, celów, grupy docelowej projektu. Przedstawione zostaną także najczęściej popełniane błędy, które niejednokrotnie dyskwalifikują często bardzo dobre projekty z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Prowadzący: Joanna Pauly- trener  ROEFS
Termin:  7-8.09.2009 r.
Miejsce:  Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5
Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 3 września br. na fax: (032) 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

Formularz zgłoszeniowy 

Program szkolenia