Pamięci jastrzębskich lekarzy poświęcony będzie koncert zespołu ‚Concerto Polacco’, którego będzie można posłuchać w najbliższą niedzielę, 6 września  w kościele ewangelicko-augsburskim.Koncert  poświęcony będzie zmarłym lekarzom: Januszowi Pankiewiczowi, Jerzemu Rybakowi, Jerzemu Majce i Kazimierzowi Sikorze.

‚Concerto Polacco’ zaliczany jest do najlepszych polskich zespołów wykonujących muzykę dawną. Powstał w 1991 roku jako zespół kameralny, który z czasem rozszerzany jest do rozmiaru orkiestry kameralnej. Członkami ‚Concerto Pollaco’ są specjalizujący się w grze na dawnych instrumentach muzycy skupieni wokół znakomitego klawesynisty, organisty i pedagoga – profesora Marka Toporowskiego. W centrum zainteresowania zespołu i jej szefa znajduje się muzyka wokalna – kantaty, opery i oratoria.

W latach 1995-2004 wspólnie z chórem ‚Sine Nomine’, zespół wziął udział w ponad 30 koncertach cyklu Arcydzieła Muzyki Oratoryjno-Kantatowej organizowanych w Warszawie. Ważnym elementem działalności ‚Concerto Polacco’ jest również wykonywanie muzyki staropolskiej (większość dotychczas nagranych płyt poświęcona została właśnie dawnej muzyce polskiej).
Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00.

Zrealizowano przy pomocy środków budżetowych miasta Jastrzębie Zdrój.