Praktyczny trening ewakuacji osób przeprowadził Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony w Zespole Szkół nr 10 i Domu Nauki i Rehabilitacji. Odbył się on 4 września z inicjatywy Anny Hetman, dyrektor Zespołu Szkół nr 10.

Szkoła jest placówką dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo i wielorako, liczącą około 130 dzieci i młodzieży, w tym dużą ilość na wózkach, bądź słabo poruszających się. W ewakuacji brało udział 97 dzieci i młodzieży oraz 54 osoby personelu. Czas ewakuacji osób z obiektu to około 7 minut.

Przebieg ćwiczenia obserwował Ireneusz Zalasa, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, który po przeprowadzonej ewakuacji ocenił jej przebieg jako bardzo sprawny i pozytywny mimo specyfiki obiektu. Uwagi i wnioski z praktycznej ewakuacji przekazano dyrektor szkoły do wykorzystania w przyszłości.

Przebieg ewakuacji odbywał się w obecności przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w ramach pomocy i zabezpieczenia przebiegu treningu.