W związku z licznymi skargami i protestami mieszkańców Jastrzębia Zdroju, prezydent miasta Marian Janecki wystosował pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie z prośbą o interwencję i wyjaśnienie przyczyn wzrostu opłat zawartych w taryfach dla ciepła.

>> List w sprawie wzrostu cen <<