Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 września w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka 5 w Jastrzębiu Zdroju. Tematyka spotkania dotyczyć będzie możliwości finansowania ze środków unijnych projektów inwestycyjnych, doradczych oraz projektów związanych z działalnością innowacyjną w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Podczas spotkania omówione zostanie m. in. Poddziałanie 1.2.4 ‚Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a także zagadnienia związane ze sposobami aplikowania o fundusze (wniosek aplikacyjny oraz załączniki), kosztami kwalifikowanymi oraz oceną formalną i merytoryczną projektu.

Udział w spotkaniu umożliwi Państwu pozyskanie aktualnych informacji z zakresu dostępnych środków pomocowych i sposobów aplikowania o nie, a poprowadzi je pracownik Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, które pełni funkcję instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w zarządzaniu Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłania jej faxem pod nr 032 47 85 384 bądź e-mailem na adres: gci@um.jastrzebie.pl.
Karta zgłoszeniowa dostępna na stronie www.jastrzebie.pl, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji Urząd Miasta pok. 002 bud. A oraz na Sali Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój. Liczba miejsc jest ograniczona!!!
Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel.:032 47 85 173, 032 47 85 126.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Program zgłoszenia

Karta zgłoszenia