Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do korzystania z możliwości dofinansowania założenia lub rozwoju własnej firmy. Kryzys gospodarczy jest obecny także na naszym, lokalnym rynku pracy, dlatego urząd pracy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, pozyskując dodatkowe środki na wsparcie finansowe.

Urząd Pracy oferuje:
– bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności dla bezrobotnych oraz
– refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla pracodawców.
Zainteresowane osoby mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości ok. 18 tys. zł.

Kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy:
– w sprawie dotacji dla bezrobotnych – z doradcami zawodowymi, tel. 032 47 53 012 w. 30
– w sprawie refundacji dla pracodawców – z pracownikami ds. instrumentów rynku pracy, tel. 032 47 53 012 w. 34