Odwiedzający portal www.jastrzebie.pl mogą już korzystać z elektronicznej ewidencji działalności gospodarczej. Wdrożona wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie ewidencji  pod względem imienia, nazwiska, nazwy firmy, miejscowości, ulicy, numeru domu, daty rozpoczęcia działalności i numeru Polskiej Klasyfikacji Działalności.