Jastrzębscy policjanci włączyli się w ogólnopolską kampanię społeczną pn. ‚Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada’, prowadzoną przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a skierowaną do młodych osób, którym zdarza się, bądź może się zdarzyć, kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków.

Celem tej akcji jest uświadomienie młodzieży, że prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków może skończyć się tragicznie, i to nie tylko dla kierowcy, ale także dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Z badań przeprowadzonych na potrzeby kampanii wynika bowiem, że dla młodych ludzi negatywny wpływ narkotyków na zdolność kierowania pojazdem nie jest tak oczywisty i jednoznaczny, jak w przypadku alkoholu.

Uregulowania prawne