W ramach projektu ‚I-spoko Internetowy Serwis Prawno – Obywatelski’ realizowanego przez Śląską Fundację Obywatelską LEX CIVIS z Katowic w partnerstwie z Miastem Jastrzębie Zdrój, w Gminnym Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju utworzono Stanowisko Informacji Prawno-Obywatelskiej (SIP-O).
W ramach projektu mieszkańcy Jastrzębia Zdroju mogą korzystać z dostępnego na stronie internetowej www.i-spoko.eu Obywatelskiego Kompendium Wiedzy zawierającego bazę najczęściej poruszanych zagadnień   i nieodpłatnych porad udzielanych przez specjalistów Fundacji LEX CIVIS.

Dodatkowo dzięki stanowisku SIP-O można skorzystać z dostępnej aplikacji internetowej A. I. D. Anet (Asystent Indywidualnego Dostępu Abonenckiego) za pomocą, której uzyskać można informacje na temat problemów nieopisanych w Kompendium Wiedzy Obywatelskiej poprzez przesłanie pytań pracownikom dyżurującym w siedzibie Fundacji.

Serwis nie ma jednak charakteru porady lub opinii prawnej. Jest informacją o możliwych drogach wyjścia z różnych trudnych sytuacji życiowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania ze Stanowiska Informacji Prawno-Obywatelskich, które znajduje się w Gminnym Centrum Informacji, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, pok. 003 budynek A.

Korzystanie z usługi jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają pracownicy Gminnego Centrum Informacji, tel. 032 47 85 173, e-mail: GCI@um.jastrzebie.pl

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.