W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w bezpłatnym szkoleniu pn. ‚Zasady prawidłowej realizacji projektów dofinansowanych z PO KL (sprawozdawczość-monitoring- kontrola)’ organizowanym przez jastrzębski Urząd Miasta i Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika, została zorganizowana kolejna edycja szkolenia.

Szkolenie ma na celu nabycie praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem budżetu zadaniowego zgodnie z wymogami PO KL, rozliczeniem projektu oraz przygotowaniem sprawozdań z realizacji projektu. Przedstawione zostaną także najczęściej popełniane błędy wynikające z realizacji projektów. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Szkolenie odbędzie się 5 i 6 października od 7.30 do 15.15 w Urzędzie Miasta w sali nr 129 A.
Zajęcia poprowadzi Joanna Pauly – trener kluczowy ROEFS

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 30 września  na fax: (032) 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc w szkoleniu jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy