‚Pomagajmy Ziemi – codziennie’ pod takim hasłem odbyła się tegoroczna akcja sprzątania świata. Przedsięwzięcie zorganizowano 18, 19 i 20 września.

Do udziału w akcji zgłosiło się 40 placówek oświatowych z terenu naszego miasta. W sumie wzięło w niej udział 6746 uczniów i 1240 przedszkolaków.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta zakupił i wydał placówkom oświatowym worki i rękawice. Worki z zebranymi odpadami wywożone były nieodpłatnie przez firmy : ‚Dromet’ s.c. , FU B. Strzoda , PPUH ‚Komunalnik’ Sp. z o.o. , Zakład Robót Drogowych ‚Drogowiec’, PHUP ‚Ekosystem’, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mszana, Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych ‚PUS’, Zakład Usług Komunalnych ‚G-2’, Jastrzębski Zakład Komunalny .

Do 22 września przyjęto na składowisko 6100 kg odpadów.