Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Rozwoju Regionalnego, informuje, że w Rybniku ma siedzibę Lokalny Punkt Informacyjny o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (RPO WSL).

Punkt obejmuje swym działaniem obszar Subregionu Zachodniego. Siedziba znajduje się w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, w budynku Starostwa Powiatowego w Rybniku, I piętro, pokój nr 224. Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. Telefon: 032 – 422 22 53. Mail: rpo-rybnik@silesia-region.pl