W związku z częstymi zapytaniami jastrzębskich przedsiębiorców o dostępne środki pomocowe na rozwój firm Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój zorganizował przy współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa bezpłatne seminarium nt. możliwości pozyskiwania środków w ramach poddziałania 1.2.4 ‚Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Spotkanie odbyło się 15 września w Domu Zdrojowym i uczestniczyło w nim ponad czterdziestu przedsiębiorców z Jastrzębia Zdroju i okolic. Celem seminarium było przedstawienie najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji związanych z powyższym poddziałniem. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o typach projektów możliwych do realizacji, aktualnym terminie naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków. Podczas spotkania szczegółowo został omówiony wniosek aplikacyjny oraz kryteria wyboru projektów.

Prelekcję poprowadziła Anna Niezgoda, specjalista ds. wyboru projektów z Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z Chorzowa, która w sposób jasny i szczegółowy omówiła powyższe zagadnienia, a także odpowiedziała na indywidualne pytania kierowane od przedsiębiorców.

Osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu mogą jeszcze otrzymać materiały informacyjne ze szkolenia, które dostępne są w Gminnym Centrum Informacji Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, pok. 003 budynek

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 032 47 85 173.