Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

2 października radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Posiedzenie poświęcone było sprawom oświaty w mieście i zwołane zostało na wniosek przedstawicieli klubów Lewicy oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Informację na temat polityki oświatowej miasta, jak i funkcjonowania nowych zasad dotyczących odpłatności za przedszkola przedstawił Franciszek Piksa, zastępca prezydenta miasta. Następnie Elfryda Bielaszka, naczelnik Wydziału Edukacji, opowiedziała o zadaniach i działaniach podległych jednostek. Po długiej dyskusji radni przystąpili do głosowania przedłożonej przez wnioskodawców uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez miasto Jastrzębie Zdrój. Stosunkiem głosów 8 do 7 uchwała nie została przyjęta.