5 października rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego organizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy. Przez cały tydzień w siedzibie PUP odbywać się będą spotkania, których tematem będzie praca, sposoby jej poszukiwania czy praca z komputerem.

Tematy prac:
 – ‚Promocja przedsiębiorczości’ 5, 7 i 10 października

– ‚Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ‚ i ‚ABC skutecznego poszukiwania pracy’ 6 października

– ‚100 pytań do…Pracodawcy’ 8 października

– ‚Komputer moim przyjacielem’, 5-9 października – szkoły ponadgimnazjalne (technikum i liceum o profilu informatycznym)

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest organizowany po raz pierwszy w Polsce. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów (dzieci i młodzieży), studentów, jak i osób dorosłych.