Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu odwołań wniesionych przez Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt i ‚ABM SOLID S.A.’  Tarnów, ‚Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.’ Gliwice od rozstrzygnięcia przez Zamawiającego (Urząd Miasta) protestów orzekła, że oddala odwołania. Tym samym, czynności pracowników Urzędu Miasta zostały uznane za prawidłowe.

Niemniej jednak, na skutek wniesionych protestów oferta Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt musi być ponownie przeanalizowana i dopiero po dokonaniu ponownej analizy będzie można wyłonić wykonawcę. Na ponowne rozstrzygnięcie postępowania wykonawcy będą mogli wnieść protest, a następnie odwołanie.

Przypomnijmy. Do postępowania przetargowego na budowę hali widowiskowo-sportowej przystąpiło 8 oferentów, przy czym 4 spośród złożonych ofert zostały odrzucone ze względu na błędy w kosztorysach. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wyłoniono Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt.

Od rozstrzygnięcia postępowania w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 protesty. Złożyły je firmy: ‚ABM SOLID S.A.’ Tarnów i ‚Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.’ Gliwice oraz  ‚Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.’ Żywiec, ‚Holma’ Stare Babice i ‚Tiwwal’ Warszawa. Firma ‚SKOBUD’ w imieniu całego konsorcjum, które reprezentowała, zakwestionowała kilka punktów kosztorysu Konsorcjum ‚Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt.

Zamawiający odrzucił protest złożony przez ‚ABM SOLID S.A.’ Tarnów i ‚Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.’ Gliwice, a protest złożony przez ‚PBO SKOBUD’ Żywiec, ‚Holma’ Stare Babice i ‚Tiwwal’ Warszawa uwzględnił w części.

Konsorcjum ‚ABM SOLID S.A.’  Tarnów, ‚Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.’ Gliwice i ‚Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A.’, ‚Mostostal Puławy S.A.’, ‚Acciona Infraestructuras S.A.’ Madryt złożyły odwołania od rozstrzygnięcia protestów do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania z czego wynika, iż czynności Zamawiającego uznane zostały za poprawne.