Ochrona środowiska na terenach górniczych podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego to temat XVI Konferencji Naukowo-Technicznej, która 16 października odbędzie się w naszym mieście.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 w siedzibie jastrzębskiego magistratu.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik.

Szczegółowy harmonogram konferencji