Rozpoczęła się akcja zbierania makulatury i puszek aluminiowych w ramach dwóch konkursów organizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Miasta, czyli 13. edycji ‚Konkursu na zbiórkę makulatury’ oraz 10. edycji ‚Konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych’ w roku szkolnym 2009/2010.

Najważniejszym celem konkursów jest promowanie postaw ekologicznych poprzez wykształcenie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregacji odpadów.
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w dwóch kategoriach:
a) kategoria szkół wszystkich typów,
b) kategoria przedszkoli.

O tym, która placówka wygra i zdobędzie nagrody zdecyduje ilość zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego przedszkolaka lub ucznia według zgłoszenia.

Konkurs trwał będzie do końca kwietnia 2010 r. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Środki finansowe na nagrody pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Regulamin