W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, w piątek 16 października na placu przy parafii św. Katarzyny wydawany będzie gorący posiłek. Akcja rozpocznie się o godzinie 10.00, a jej organizatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Polsce obchodzony jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

Obchody tego dnia mają uwrażliwić społeczeństwo na niesienie pomocy i wsparcia osobom, które z różnych przyczyn życiowych, losowych czy rodzinnych znalazły się w trudnej sytuacji. Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny włącza się w obchody poprzez wydawanie gorącego posiłku (grochówki) dla osób, które w swym odczuciu są ludźmi biednymi.