Do 21 października można zgłaszać udział w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu ‚Zasada równości szans mężczyzn i kobiet w projektach PO KL. Standard minimum’, organizowanym przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego z Rybnika.

Szkolenie odbędzie się 26 i 27 października w godzinach od 8.30 do 16.15 w sali nr 129 A jastrzębskiego magistratu.

Szkolenie ma na celu nabycie informacji nt. ‚standardu minimum’ dotyczącego realizacji zasady równości szans płci, który obowiązuje we wszystkich projektach dofinansowanych z PO KL. Dotyczy on zarówno odpowiednich zapisów we wniosku aplikacyjnym, jak i właściwej realizacji projektu.

Aby zgłosić swój udział w szkoleniu, należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 21 października na fax: (032) 47 85 384 bądź osobiście dostarczyć do Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, pok. 303, budynek A Urzędu Miasta.

Ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Kontakt w sprawie: tel. 032 47 85 229

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy