Przebojem Anny Jantar ‚Radość najpiękniejszych lat’ uczennica Zespołu Szkół nr 6, Joanna Smajdor, przywitała pracowników oświaty na przygotowanej specjalnie dla nich gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się 14 października w kinie Centrum.

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć życzeń, kwiatów i podziękowań zarówno dla nauczycieli, jak i pozostałych pracowników oświaty.

Jak co roku spotykamy się w Dniu Edukacji Narodowej. Tradycją stało się, że jest z nami najzdolniejsza młodzież jastrzębskich szkół, bo ci młodzi ludzie to powód do dumy nie tylko dla rodziców, ale też dla nauczycieli – podkreślił prezydent miasta Marian Janecki.

Jak dodał prezydent, w zawód nauczyciela wpisana jest ciągła reforma oświaty. Nie da się raz na zawsze ustalić programu nauczania, bo ten musi być dostosowywany do zmian zachodzących w otoczeniu.

Za to co robicie – a nie jest to tylko praca w szkole, ale też poza nią – chciałem wam wszystkim podziękować. Żebyście zawsze odczuwali satysfakcję z wykonywanego zawodu i mogli skoncentrować się na pracy z młodym człowiekiem – powiedział prezydent Marian Janecki.

W imieniu Śląskiego Kuratorium Oświaty życzenia przekazała wizytator Halina Smaroń.

Dzień Edukacji Narodowej jest dobrą okazją, by w sposób szczególny przyjrzeć się pracy. To dobra chwila na refleksję i wspomnienia. Uświadamiamy sobie, ile otrzymaliśmy od innych i ile innym siebie daliśmy. Życzę Państwu, aby wasz zawód był dla was źródłem prawdziwej radości i zadowolenia, niech towarzyszy wam przekonanie, że tworzycie nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość – zaznaczyła Halina Smaroń.

Wiele ciepłych słów i moc najlepszych życzeń przekazali również pracownikom oświaty Anna Toborowicz, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta, posłowie Tadeusz Motowidło i Krzysztof Gadowski oraz ks. prałat Bernard Czernecki.

Na zakończenie uroczystej gali dla pracowników oświaty zaśpiewał Stanisław Sojka.

Nagrodzeni nauczyciele